po-pia 8:00-16:00

+421 51 772 13 65

non-stop

petranova@petranova.sk

RÝCHLE A EFEKTÍVNE VYMÁHANIE POHĽADÁVOK

Vysoká úspešnosť vďaka dlhoročným skúsenostiam s použitím programového vybavenia.

ELEKTRONICKÉ SLUŽBY

Elektronicke návrhy do obchodného registra, žiadosti o zápis ochranných známok, návrhy na vykonanie exekúcie.

AUTORIZÁCIA ZMLÚV O PREVODE NEHNUTEĽNOSTÍ

Príprava zmlúv o prevode nehnuteľností na mieru bez nutnosti návštevy notára a katastra nehnuteľností.


Naše zameranie

OBČIANSKE PRÁVO
 • Spracovanie zmlúv (kúpna zmluva, darovacia zmluva, nájomná zmluva a iné)
 • Príprava žalôb, návrhov a iných právnych podaní
 • Zastupovanie klientov v konaniach pred súdmi a rozhodcovskými súdmi
 • Právne poradenstvo a zastupovanie v dedičských veciach
 • Vyporiadanie podielového a bezpodielového spoluvlastníctva
 • Zastupovanie spotrebiteľov v spotrebiteľských sporoch
 • Náhrada škody a vymáhanie bezdôvodného obohatenia
 • Ochrana osobnosti
OBCHODNÉ PRÁVO
 • Zakladanie obchodných spoločností a firemné riadenie
 • Zmeny zapísaných údajov o obchodných spoločnostiach v obchodnom registri
 • Spracovanie a analýza obchodných zmlúv
 • Prevod obchodného podielu
 • Fúzie a akvizície
 • Zrušenie a likvidácia obchodných spoločností a družstiev
 • Vymáhanie pohľadávok
 • Konkurz a reštrukturalizácia
 • Právny audit - due diligence
PRACOVNÉ PRÁVO
 • Riešenie pracovnoprávnych sporov zamestnancov a zamestnávateľov
 • Príprava pracovných zmlúv a dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
 • Vypracovanie vnútropodnikových smerníc
 • Zastupovanie v konaniach o neplatnosť skončenia pracovného pomeru, náhradu mzdy a náhradu škody
 • Právne poradenstvo v oblasti sociálneho zabezpečenia
SPRÁVNE PRÁVO
 • Zastupovanie v správnom konaní pred orgánmi verejnej správy
 • Zastupovanie v konaniach pred súdmi v oblasti správneho súdnictva
 • Zastupovanie pri uložení pokuty za správne delikty
 • Poskytovanie právnych služieb obciam
RODINNÉ PRÁVO
 • Návrh na rozvod manželstva a zastupovanie v konaní pred súdom
 • Zastupovanie v konaniach o neplatnosť manželstva
 • Úprava výkonu rodičovských práv a povinností k maloletým deťom
 • Úprava vyživovacej povinnosti
 • Určenie a zapretie otcovstva
 • Zastupovanie a poradenstvo vo veciach osvojenia, opatrovníctva a poručenstva
Právo duševného vlastníctva
 • Právne poradenstvo v oblasti autorského práva
 • Spracovanie prihlášok ochranných známok, úžitkových vzorov a iné
 • Zastupovanie pred Úradom priemyselného vlastníctva SR
 • Vypracovanie licenčných zmlúv a iných obdobných zmlúv z oblasti priemyselných práv
 • Kompletný právny servis v prípade porušenia práva priemyselného vlastníctvatestimonial img

O nás

História advokátskej kancelárie sa začala písať pred štvrťstoročím v marci roku 1992, kedy začala činnosť poskytovania právnych služieb vykonávať JUDr. Eva Petránová ako fyzická osoba. Po pätnástich rokoch pôsobenia v právnej forme fyzickej osoby sa kancelária JUDr. Evy Petránovej v súlade so Zákonom o advokácii pretransformovala na obchodnú spoločnosť s obchodným názvom Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o. Od roku 2007 zaznamenala obchodná spoločnosť Eva Petránová Advokátska kancelária s.r.o. významný profesionálny a personálny rozvoj a rast.
V marci 2017 naša advokátska kancelária oslávi 25. výročie svojej existencie a činnosti.

Širokou ponukou služieb poskytovaných na kvalifikovanej a profesionálnej úrovni sa naša spoločnosť stala správnou voľbou pre mnoho spokojných klientov, pôsobiacich nielen v Slovenskej republike, ale aj v zahraničí. Prvoradým cieľom našej advokátskej kancelárie je ochrana záujmov a práv nášho klienta, ktorý dosahujeme svojou odbornosťou, profesionalitou, diskrétnosťou, pružnosťou, efektivitou a komplexnosťou pri riešení problémov, k spokojnosti.

Právne služby poskytujeme takmer vo všetkých oblastiach práva na celom území Slovenskej republiky, a to tak pre slovenské, ako aj zahraničné právnické osoby i fyzické osoby – občanov i podnikateľov.
Zaoberáme sa riešením širokého spektra právnych problémov od každodenných bežných záležitostí až po špecifické a rozsiahle projekty v oblastiach obchodného práva, občianskeho práva, pracovného práva, správneho práva, daňového práva, reštrukturalizácie a konkurzu.

25

rokov skúseností

7

odborníkov

1221

úspechov

referencie