po-pia 8:00-16:00

+421 51 772 13 65

non-stop

petranova@petranova.sk

banner

NAJNOVŠIE BLOGY

AKO ZÍSKAŤ OCHRANNÚ ZNÁMKU A UŠETRIŤ

Chystáte sa registrovať ochrannú známku? Využite naše služby, nechajte si odborne poradiť a ušetrite. Vďaka inováciám teraz môžete získať právnu pomoc za cenu, ktorú si môžete dovoliť.

Ukáž viac

REGISTER PARTNEROV VEREJNÉHO SEKTORA

Dňa 1. novembra 2015 vstúpila na Slovensku do účinnosti novela zákona č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní, ktorá zaviedla povinnosť subjektov zúčastňujúcich sa na verejnom obstarávaní zapísať do novo zriadeného registra fyzické osoby, ktoré sa podľa definície považujú za konečného užívateľa výhod.

Ukáž viac

SŤAŽENIE SPOLOČENSKÉHO UPLATNENIA c/a NEMAJETKOVÁ UJMA

Mnohorakosti prejavov jednotlivých stránok a zložiek osobnosti fyzickej osoby zodpovedá aj široké spektrum možných zásahov do jednotlivých stránok a zložiek osobnosti.

Ukáž viac

DUŠEVNÉ VLASTNÍCTVO - NEHMOTNÝ MAJETOK - OCHRANNÁ ZNÁMKA

V dnešnom príspevku, či úvahe, sa chcem zamyslieť nad duševným vlastníctvom, nehmotným majetkom firmy, ktorejkoľvek, aj tej vašej, nech je akokoľvek mladá a malá... Jej história a prosperita sú v rukách každého jej majiteľa a práve teraz sa môže začať...

Ukáž viac

STRATA RADOSTI Z DOVOLENKY

Ako postupovať pri reklamácii dovolenky v kontexte slovenskej, českej a európskej judikatúry.

Ukáž viac

TRESTNÝ ČIN VOLEBNEJ KORUPCIE

Tento trestný čin bol do Trestného zákona zavedený novelou č. 266/2011 Z. z. ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 301/2005 Z. z. Trestný poriadok v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v čl. II. novelizoval aj zákon č. 300/2005 Z. z. Trestný zákon v znení neskorších predpisov.

Ukáž viac

ZODPOVEDNOSŤ ZA NELEGÁLNE ZAMESTNÁVANIE

Problematiku nelegálnej práce a nelegálneho zamestnávania upravuje zákon č. 82/2005 Z.z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Ukáž viac